21-05-2015 thumbnail

Bijdrage raadsvergadering 18 mei 2015

Zuidelijke ontsluitingsroute Broekgraaf en Herstructurering Siemensstraat

Raadsvergadering Lees verder >
24-02-2015 thumbnail

Ligplaatsen voor binnenvaartschepen

Komt de ligplaats voor binnenvaartschepen in het geding door de komst van het "Lingedijkpark"?

Uit de pers Lees verder >
17-02-2015 thumbnail

SGP-Fractie 55% voor aanleg Lingedijkpark

In de raadsvergadering van 5 februari jl. is besloten tot aanleg van het Lingedijkpark, als eerste onderdeel van de Glasroute.

Raadsvergadering Lees verder >
15-12-2014 thumbnail

Vergaderingen omwonende Emmahuis

Samenvatting van twee infoavonden voor omwonende van het Emmahuis

AZC Lees verder >
Meer nieuws